Postup pri reklamácii

POSTUP PRI REKLAMÁCII

Na všetok tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov. Zákazník je povinný pred prvým použitím výrobku riadne sa oboznámiť s návodom na používanie výrobku a so záručnými podmienkami.

V prípade, že sa na Vašom tovare objaví chyba, prípadne bol dodaný nekompletne, tak nás prosím kontaktujte e-mailom na info@4sr.sk, kde je potrebné uviesť:

1. Číslo objednávky
2. Presný názov tovaru
3. Stručný popis závady a okolnosti pri/ po ktorých sa prejavuje závada.
4. Vaše meno, tel. číslo a emailovú adresu
V najbližšej možnej dobe Vás budeme kontaktovať.

V prípade ak je potrebné tovar opraviť, alebo vymeniť, tak je kupujúci povinný tovar zaslať na adresu TOURANBIKE, Alžbetina 27, 05801 Poprad.

Tovar je nutné dobre zabaliť so všetkými náležitosťami. K zásielke je potrebné zaslať vyplnený reklamačný formulár, spolu s kópiou dokladu o kúpe a záručným listom. Formulár STIAHNITE TU.

Naša spoločnosť nezodpovedá za tovar, ktorý bol poškodený alebo stratený pri doprave od zákazníka späť. Preto odporúčame zákazníkom tovar vhodne zabaliť a vždy si vyžiadať potvrdenie o zaslaní tovaru  /doporučená zásielka/ a balík poistiť, pre prípad neskoršej reklamácie balíka. Naša spoločnosť tieto náklady neprepláca.

Vaša reklamácia bude v priebehu 30-tich dní vybavená. Po vybavení reklamácie Vám tovar zašleme na Vami zadanú adresu prípadne Vás budeme informovať o ďalšom postupe.

Záruku možno uplatniť :
- záruka sa vzťahuje na vady, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukázateľnou chybou výroby, poprípade technologickým postupom výroby /tieto závady sa prejavia spravidla už v začiatkoch používania výrobku/

Záruka sa nevzťahuje na:
- na poškodenie spôsobené nevhodným používaním alebo starostlivosťou, nehodami, úpravami, neoprávnenými opravami, bežným, opotrebením, alebo inými príčinami, ktoré nie sú chybami materiálu alebo spracovania
- pri oblečení napr. praním a žehlením podľa neustanovených odporúčaniach,
- zmenu tvaru v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v návode na údržbu a ošetrovanie
- každú zmenu výrobku, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jej opotrebenia spôsobeným obvyklým užívaním, nesprávnym používaním a neodborným zásahom
- mechanické poškodenie výrobku
- opotrebenie výrobku v dôsledku nevhodného výberu a užívania
- výrobok, na ktorom boli v záručnej dobe prevedené akékoľvek úpravy a opravy nesúvisiace s bežnou údržbou alebo opotrebením
- púšťaním farby pri zvýšenom potení alebo prevlhnutí výrobku
- ošúchaním farby, ku ktorému môže dôjsť bežným užívaním výrobku
- zmene/vyblednutiu neónovej farby z dôvodu pôsobenia slnečného žiarenia 
- nerovnomernou kresbou  a čiastočnú rozdielnosť povrchu, ktorá je charakteristická pre prírodnú kožu.


Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.
Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@touranbike.sk, alebo telefonicky v pracovné dni na číslo 0908 799 973.